Vebaplyn

Certifikáty

Společnost má od roku 2009 zavedený systém managementu kvality dle ISO 9001. Každoročně procházíme kontrolami externího certifikačního orgánu TÜV NORD Czech, s.r.o. Tímto potvrzujeme schopnost trvale dodávat produkty a služby splňující požadavky našich zákazníků a shodu implementovaných zákonných požadavků a předpisů.

Naším cílem je poskytovat služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících a budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost a bezpečnost výrobků. Tyto požadavky chce společnost Veba Plyn a.s. naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých pracovníků, zkušeností zákazníků a dodavatelů, s hledáním a využitím nových produktů na trhu.

Systém managementu kvality zajišťuje udržování a stálé zlepšování výrobního procesu a podpůrných činností, v souladu s normou ISO 9001.