Vebaplyn

Strojní vybavení

V oblasti modernizace strojního vybavení společnosti se soustředíme na:

Nahrazení hydraulických lisů za nízkonákladové elektrické.

Výměnu starších strojů za stroje s úspornějším provozem.

Maximální robotizaci a automatizaci výrobního procesu.

Investování do nových, moderních technologií a zařízení.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBNÍHO PROCESU VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ